• Het Markland College is...
  • Het Markland College is...

Het Markland College is...

Binnen onze scholen zijn mogelijkheden voor werk die aansluiten bij de ambities en kwaliteiten van onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel, stagiaires en vrijwilligers.

Bij het werken op onze scholen staat een optimale afstemming tussen individuele en algemeen organisatorische doelstellingen centraal. Werk moet aansluiten bij de kwaliteiten en verantwoordelijkheden van medewerkers. Zo kan optimale ontplooiing van het individu bereikt worden. Functioneren en welbevinden van medewerkers vinden we zeer belangrijk. De fysieke en mentale belasting dienen in evenwicht te zijn met de persoonlijke behoeften en mogelijkheden.

Binnen bepaalde grenzen biedt het Markland College maatWERK. Dit geldt ook voor de inwerkperiode. Nieuwe medewerkers krijgen bij ons een persoonsgericht begeleidingstraject.

De zorg voor de leerling, het werken in teams, en de realisatie van een moderne leeromgeving zijn speerpunten in het beleid van het Markland College. We hebben een schoolplan met heldere en concrete doelen.
Onze focus ligt op het leren over leren. In deze context worden docenten en leerlingen uitgedaagd om actief met de toekomst om te gaan.
Binnen onze school is er voor de medewerkers het Marklandrium, hét centrum voor leren en ontwikkelen. Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden op school cursussen te volgen.

Spreekt het Markland College u aan, stuur dan uw sollicitatiebrief en cv per mail naar personeelszaken: personeelszaken@markland.nl.