Bestuursverslag en jaarrekening 2017 Stichting Markland College


Met het bestuursverslag leggen we verantwoording af over onze resultaten en over de vraag in hoeverre we er in geslaagd zijn in 2017 onze missie te realiseren. We blikken terug op het afgelopen jaar en beschrijven wat we als stichting en scholen voor onze leerlingen, hun ouders en andere stakeholders hebben kunnen betekenen. Klik hierboven voor het bestuursverslag.

Klik hier voor de jaarrekening 2017 Stichting Markland College: