• Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het College van Bestuur en staat deze met reflectie en/of advies terzijde.
De Raad van Toezicht bestaat uit mw. A.P.E. Baart MBA (voorzitter), mw. D.C.M. Rubbens, mw. J.M.C. Wijtvliet-Janssens RA, dhr. drs. A.P.H. van Loon en dhr. J.J.S.M. de Lange.
> Reglement Raad van Toezicht
> Samenstelling Raad van Toezicht en nevenfuncties