• College van Bestuur

College van Bestuur

Het College van Bestuur houdt zich bezig met beleidszaken op hoofdlijnen plus de evaluatie van uitvoering daarvan. Voorzitter College van Bestuur is mw. drs. D. van Kelle.
> Reglement College van Bestuur
> Reglement nevenfuncties College van Bestuur
> Nevenfuncties College van Bestuur