• Tevredenheidsonderzoeken

Tevredenheidsonderzoeken

* Vriendelijk verzoeken wij u in onderstaand bericht daar waar staat ouder(s) en ouders, te lezen ouder(s)/verzorger(s)

Beste ouder(s),

Elk schooljaar vragen wij aan de ouders van de leerlingen van klas 3 van het Markland College Oudenbosch en het Markland College Zevenbergen hun mening kenbaar te maken. De uitnodiging om aan dit oudertevredenheidsonderzoek deel te nemen, heeft u onlangs per e-mail ontvangen.

Wij hopen en rekenen erop dat zoveel mogelijk ouders hieraan deelnemen. Hoe meer ouders er deelnemen, hoe betrouwbaarder de resultaten. Het onderzoek neemt ongeveer 4 minuten in beslag. De resultaten worden besproken binnen de directie, de teams, de oudercommissies van het Markland College Oudenbosch en de oudervereniging van het Markland College Zevenbergen. Op deze manier hopen wij de organisatie, het onderwijs en de begeleiding nog beter te maken.

Hetzelfde vragen wij aan onze leerlingen van klas 3, onze brugklasleerlingen en onze eindexamenkandidaten. De resultaten leveren een schat aan gegevens op. Uiteindelijk komen de uitkomsten altijd weer ten goede aan onze leerlingen.

U heeft tot en met 30 april de gelegenheid om de enquête in te vullen. 

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met José Buijs, projectleider tevredenheidsonderzoeken: jj.buijs@markland.nl