• Bestuursverslag 2016

Bestuursverslag 2016

Met het  Bestuursverslag 2016 legt het bestuur van Stichting Markland College verantwoording af over de resultaten en over de vraag in hoeverre de stichting en haar scholen er in geslaagd zijn in 2016 hun missie te realiseren.

"We blikken terug op het afgelopen jaar en beschrijven we wat we als stichting en scholen voor onze leerlingen, hun ouders  en andere stakeholders hebben kunnen betekenen. [...]  We zijn trots op de behaalde resultaten en werken hard aan wat nog beter kan. Dit alles vanuit onze missie om leerlingen onderwijs te bieden dat past bij hun talenten en brede persoonlijke ontwikkeling en hen zo voor te bereiden op een succesvolle toekomst."

College van Bestuur Stichting Markland College,
mw. drs. Doetina van Kelle

> Bestuursverslag 2016 Stichting Markland College